نظرات مشتریان

آرمان فرهانی

سلام این مرکز در زمینه نگهداری کودکان بسیار مهارت دارند . من زمان زیادی سر کار هستم و این مرکز به خوبی از کودک من نگهداری میکنند.


 

مینا سعادت

سلام من از این مرکز خیلی راضی هستم مادرم در خانه بستری شده بودند و من توانایی نگهداری از را نداشتم. این مرکز خیلی به من کمک کردند تا شرایط سخت مادرم به تمام برسد.

 

شکیبا مرهبایی

من برای مادرم به  فیزیوتراپ نیاز داشتم که با این مرکز خدماتی اشنا شدم و برای کمک به حال مادرم فیزیوتراپی در منزل انجام میشد و در بهبود سریع حال مادرم تاثیر خیلی زیادی داشت.