مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل ارسطو

متعهد می شود که مراقبین ما وظایف خود را آنگونه که شما از ما انتظار دارید انجام بدهند و احساس امنیت را در شما ایجاد کنند و با گذشت زمان شما رضایت تان را از ما و مراقبین ما حاصل می کنید و در صورت تمایل می توانید رضایت خودتان را از مراقب تان اعلام کنید. بهترین کسی که می تواند ما را به پیشرفت برساند شما هستید چرا که با نظرات و پیشنهادات تان ما را کمک می کنید.

با بیش از ده سال سابقه
اعتماد شما، باعث قوت قلب ماست

خدمات پرستاری

خدمات نگه داری و درمانی پرستاری

اجاره تجهیزات پرستاری در منزل

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
nurse21
Product Name
تجهیزات پزشکی

برای همکاری با ما رزومه خود را به ایمیل Info.nurse21@gmail.com  ارسال نمایید