خدمات - خدمات پرستاری در منزل ارسطو

تخصص ما

ما خدمات عالی ارائه می دهیم

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

قلب و عروق

دستگاه گوارش

ریوی

داخلی زنان

عصب شناسی

اطفال

چشم پزشکی

ایمونولوژی

برای معاینه به دکتر احتیاج دارید؟ خواستار خدمات اورژانس شوید!

۰۲۱-۱۲۳۴۵۶۷۸۹

جدول قیمت ها

برنامه بهینه خود را انتخاب کنید

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

استاندارد

تومان۱۹۹/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان


سفارش آنلاین

حرفه ای

تومان۲۹۹/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان


سفارش آنلاین

معتبر

تومان۳۹۹/ ماه

تخصص های پزشکی

تحقیقات

مشاوره پزشکی

ویزیت در خانه

درمان


سفارش آنلاین