ماساژ درمانی - خدمات پرستاری در منزل ارسطو

ماساژ درمانی عبارتست از دست ورزی بر روی بافت های نرم بدن. این درمان به رهایی از استرس و فشار عضلانی و درد ناشی از صدمات و سرعت بهبود ناراحتی های حاد و مزمن كمك می كند.

امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان از این روش به عنوان یك روش مراقبت بهداشتی استفاده می كنند. این کار در جهت رفع خستگی افزایش کارایی ورزش و درمان آسیب های قدیمی یا جدید را استفاده می شود نکته حائز اهمیت در ماساژ این است که ماساژ های حرفه ای انتخاب کنید چرا که یک ماساژ بد نه تنها سبب بهبودی و رفع خستگی  نمی شود بلکه باعث وخامت آسیب و تشدید دردهای عضلانی می شود.
در این مرکز اعزام ماساژر حرفه ای بصورت شبانه روز انجام می شود.