آنژین قلبی - خدمات پرستاری در منزل ارسطو
دیابت چیست وانواع آن کدام است؟
18 فوریه, 2017
فیزیوتراپی برای چه بیمارانی مفید است؟
18 فوریه, 2017

آنژین قلبی

آنژین قلبی چیست؟
آنژین قلبی احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه می باشد و زمانی رخ می دهد که قلب شما اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت نمی کند. با گذشت زمان سرخرگ های کرونری تأمین کننده خون مورد نیاز قلب شما ممکن است در اثر رسوب چربی، کلسترول و سایر مواد دچار انسداد شوند.

این رسوبات پلاک نامیده می شوند.
اگر یک یا تعداد بیشتری سرخرگ به شکل نسبی دچار انسداد شوند، خون به مقدار کافی نمی تواند جریان پیدا کند و ممکن است شما احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه نمائید. آنژین قلبی شایع می باشد. اگر آنژین در قفسه سینه ایجاد شود و رفع شود، این امر نشان دهنده احتمال وجود بیماری قلبی و نیاز به درمان می باشد. ایجاد تغیراتی در شیوه زندگی، استفاده از داروها و برخی از اقدامات پزشکی و اعمال جراحی می توانند آنژین قلبی را کاهش دهند. زمانیکه یک سرخرگ کرونری دچار انسداد، سبب جلوگیری از رسیدن غذا و اکسیژن کافی به قلب بشود، ممکن است آنژین قلبی رخ دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.