زخمهای بستر گرانوله : 

در این مرحله که ممکن است در همه زخمهای سطحی و عمقی ازجمله : تراکئوستومی و زخمهای دیابتی و زخمهای جراحی و زخمهای تروماتیک و سوختگی درجه دو و محل های درناژ بوجو بیاید با توجه به میزان ترشحات زخم درمان ها متفاوت است.

  • زخم با ترشحات کم 
  • زخم با ترشحات متوسط
  • زخم با ترشحات زیاد
  • استفاده از فوم های غیر چسبنده دولایه در این مرحله ضروری است 
  • ویژگی منحصر به فرد فوم در کنترل اگزودا 
  • مقرون به صرفه بودن، بدون نیاز به تعویص های مکرر
  • ایجاد یک محیط مرطوب مناسب زخم بستر
  • عدم چسبندگی به زخم بستر و تعویص دردناک زخم بستر
  • از قابلیت های فوم های مرغوب میباشد.

 

برای همکاری با ما رزومه خود را به ایمیل Info.nurse21@gmail.com  ارسال نمایید