• زخم های نکروتیک خشک ویا اسلافی با ترشحات کم 
  • زخم های بستر شریانی و وریدی پا 
  • زخم های فشاری 
  • زخم پای دیابتی
  • زخم های تروماتیک

درمان :

استفاده از ژل ها با پلی اورتان شفاف 

پس از یک هفته درمان (۳ بار استفاده) و استفاده از ژل مناطق نکروتیک سیاه جدا شده و فیبرینها براحتی برداشته شده است و بافت گرانوله شروع به ظاهر شدن مینماید.

 

 

بازگشت
واحد زخم بستر
واحد ارتباط با مشتری
واحد تجهیزات پزشکی
تماس مستقیم