زخم های نکروتیک خشک ویا اسلافی با ترشحات کم :

  • زخم های بستر شریانی و وریدی پا 
  • زخم های فشاری 
  • زخم پای دیابتی
  • زخم های تروماتیک

درمان :

استفاده از ژل ها با پلی اورتان شفاف 

پس از یک هفته درمان (۳ بار استفاده) و استفاده از ژل مناطق نکروتیک سیاه جدا شده و فیبرینها براحتی برداشته شده است و بافت گرانوله شروع به ظاهر شدن مینماید.

 

 

برای همکاری با ما رزومه خود را به ایمیل Info.nurse21@gmail.com  ارسال نمایید