خدمات پرستاری

کلیه امور پرستاری از بیمار، سالمند و کودک
تزریقات، وصل سرم، انجام کلیه آزمایشات
پانسمان زخم های مزمن و دیابتی
اجاره و فروش تجهیزات پزشکی

بازگشت
واحد زخم بستر
واحد ارتباط با مشتری
واحد تجهیزات پزشکی
تماس مستقیم