برگرداندن دامنه حرکتی مفاصل بدن به کمک فیزیوتراپی در منزل
24 آگوست, 2017
مزایای فتوتراپی در منزل
3 سپتامبر, 2017

تراکئوستومی

تعریف تراکئوستومی:
باز کردن یک راه هوایی در لوله تراشه که شما آن را به صورت یه حفره در زیر گلو مشاهده میکنید که برحسب نیاز بیمار ممکن دائم یا موقت باشد.تراکئوستومی بایک نوار دور گردن بسته میشودویک کاف به آن متصل که باید پر از هوا باشد تا از خروج آن جلوگیری شودوزیر آن گاز قرارداه تا ترشحات جذب واز عفونت جلوگیری شود.

فواید تراکئوستومی:
این راه هوایی جهت خروج ترشح های ریه ومجاری تنفسی است،برای بیمارانی است که به مدت طولانی از دستگاه تهویه مکانیکی استفاده می کنند،از ورود مواد خارجی به ریه وترشحات دهانی دربیماران بیهوش یا فلج جلوگیری میکند.

نکات مهم درتراکئوستومی :
گاز زیر آن راقیچی نکنید ممکن است پرز های آن وارد تراکئوستومی شود. در صورتی که هوا داخل کاف به حد کافی پر از هوا نبود به هنگام تغذیه احتمال ورود مواد غذایی به راه هوا یی هست وممکن تنفس بیمار صدای خرخردهد که باید به پزشک یا پرستار اطلاع دهید . اگر ترشحات بیمارتان بسیار غلیظ شد بهتر از فرد دیگری برای ساکشن کرد ن بیمارتان کمک بخواهید . گاز زیر تراک وبند آن رادر صورت آلوده شدن با رعایت اصول ایمنی تعویض کنید. بند تراک را جوری ببندید که یک انگشت به راحتی زیر آن حرکت کند.
قبل از هر بار تغذیه چک کنید کاف تراکپر از هوا باشد.

در حین استراحت بیمار پتو،ملافه و…راروی تراک قرار ندهید. از ارتباط بیمار باافرادی که مبتلا به سرماخوردگی یا دیگر عفونت های دستگاه تنفس هستند جلوگیری کنید. هیچ جسم خارجی را وارد تراک نکنید. هنگام سرفه بیمار به اوتنفس ندهید این عمل باعث آسیب شدید ریه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت
واحد زخم بستر
واحد ارتباط با مشتری
واحد تجهیزات پزشکی
تماس مستقیم