جهت اعلام آمادگی همکای با ما فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.

بازگشت
واحد زخم بستر
واحد ارتباط با مشتری
واحد تجهیزات پزشکی
تماس مستقیم